enl xwx
h-g-c
חברה + מלון + גלריה 

ישראל - סינגפור - צרפת

המלונות ברחבי העולם

רשת המלונות היא בעצם פרסום ומכירה למלונות רבים ברחבי העום שמתקשים במכירות ולכן אנו באתר זה עוזרים להם להצליח במלונם.

המלון שבקרוב נשווק .....

ריו דה ז'נרו

המלון שבקרוב נתחיל לשווק נמצא בריו דה ז'נרו. נתחיל לשווקו בתאריך 12.4.2016

1/3
גלריה

הגלריה החלקה לפעול בשנת 2014 בתור גלריה לאומנות מודרנית בתל אביב. 

מאז הסניף בתל אביב נמכר וכיום אנו פועלים ב- 3 מקומות בעולם !

החברה הוקמה בשנת 2013 והחלה להתעסק בתחום הנדל"ן .

החברה בשנת 2015 הרחיבה את תחומיה והפכה לחברת היי טק ושיוק, בנוסף החברה עדיין מחזיקה בנכסי נדלן רבים ובחברות רבות בזכות ההשקעות.

החברה 

רשת מלונות גולן

 
 

POOL, BAR

& PATIO

 

 

5 MIN WALK TO THE BEACH

BREATHTAKING SUNSET VIEW

FREE WIFI

2 COMPUTERS

HERB

GARDEN